28 mar 2008

PERL, zamiana znaków

perl -pe " tr/ś/¶/" < plik.unicode > plik.iso

to mi nie działało:

perl -pe "BEGIN { binmode STDIN; binmode STDOUT }; s/\x{9C}/\x{B6}/g" < dana141.txt > da141io.txt

to też nie:

perl -pe 'BEGIN { binmode STDIN, ":utf8" }; tr/x{0104}x{0106}x{0118}x{0141}x{0143}x{00D3}x{015A}x{0179}x{017B}x{0105}x{0107}x{0119}x{0142}x{0144}x{00F3}x{015B}x{017A}x{017C}/xa1xc6xcaxa3xd1xd3xa6xacxafxb1xe6xeaxb3xf1xf3xb6xbcxbf/' < plik.unicode > plik.iso