1 wrz 2008

Wczytanie pliku do tablicy

sub load_file_to_table {
    my ( $plik, $tab_format) = @_;

    open(PLIK, $plik);
    while ($line = <PLIK>) {
        chomp $line;</p>

        if($tab_format==1) {
            my ($region, $gmina, $kierunkowy) = split(/\t/, $line);
            $tablica{$region."-".$gmina} = $kierunkowy;
        }
        elsif($tab_format==2) {
            my ($wojew, $miejsc, $gmina, $kierunkowy, $pna) = split(/\t/, $line);
            $tablica{$wojew."-".$gmina}{$miejsc}{'nr_kier'} = $kierunkowy;
            $tablica{$wojew."-".$gmina}{$miejsc}{'pna'}  = $pna;
            $tablica{$wojew."-"}{$miejsc}{'nr_kier'}  = $kierunkowy;
            $tablica{$wojew."-"}{$miejsc}{'pna'}   = $pna;
        }
        elsif($tab_format==3) {
            my ($miejsc, $ulica, $kierunkowy, $pna) = split(/\t/, $line);
            $tablica{$miejsc}{$ulica}{'nr_kier'} = $kierunkowy;
            $tablica{$miejsc}{$ulica}{'pna'}  = $pna;
        }

        elsif($tab_format==4) {
            my $nr_kier = $line;
               $nr_kier =~ s/\-/ /g;
            $tablica{$nr_kier} = $nr_kier;
        }
    }

    close(PLIK);
    return %tablica;
}
%region_gmina_nr_kierunkowe   = &load_file_to_table ( $PATH_DATA . 'gmnkier.txt', 1);