16 paź 2013

Obliczanie różnicy godzin w mysql

SELECT (EXTRACT(hour FROM '16:00:00')-EXTRACT(hour FROM '10:00:00'))*<b>3</b>