28 cze 2010

insert i kodowanie w mysql

insert into klient values(231132,_latin2'Tłumaczenia',40)

_latin2 zamiast latin2 możemy też wstawić _utf8 itp. ustawić kodowanie