18 lis 2008

Dodanie znaków unikowych dla potrzeb poleceń SQL

$data = array(
'url' => $url,
'kraj' => $kraj,
'nazwa' => $nazwa,
'opis' => $opis
);

$data = array_map('mysql_real_escape_string', $data);
extract($data, EXTR_SKIP);

$sql = "insert into table (url, kraj, nazwa, opis) values ('$url', '$kraj', '$nazwa', '$opis');";
mysql_query($sql);