3 lis 2009

Wyszukiwanie ciągu znaków w plikach

za pomocą grep:

grep -n -o "Warszawa" -a -R --include=*.php -l /

za pomocą find+grep:

find / -type f -name "*.php" -exec grep -l -H "Warszawa" {} \;

uruchomienie w php:

exec($command, $data);