10 kwi 2013

Wydobycie z logu za pomocą awk daty i czasu

bzip2 -d -c /var/www/access_log-20120402.bz2 | awk '{ print $4 $5}' > access_log-20120402-o.log
bzip2 -d -c /var/www/access_log-20120409.bz2 | awk '{ print $4 $5}'