28 maj 2008

who - wylistownie sesji userów na serwerze

who | grep user 

who | grep wojtek

znalezienie sesji usera wojtek