15 maj 2008

Uruchamianie skryptu do programu AWK

awk -f program_awk < test.txt
skrypt zliczy ilość nie pustych lini w pliku test.txt

zawartosc sktyptu program_awk:

NF == 1 { print $0; nl++; next }
END { print ":" nl }