6 lut 2012

Tworzenie archiwum tar i zip

Tworzenie archiwum tar, zip

tar -czf data.tar.gz data/
tar -cvzf data.tar.gz data/

Rozpakowanie archiwum

tar -xzf data.tar.gz
tar -xvzf data.tar.gz