8 sie 2012

Program screen

Korzystanie z programu screen, polecenia:

screen - tworzy nowy screen, w którym możena odpalić jakiś proces powłoki
screen -ls - wylistowanie dziłających screenów
screen -x - połączenie z działającym do screena
screen -x id - połączenie ze screenem o id

skrót:

control + ad - opuszczenie, pozostawienie działającego screena