31 maj 2010

Opóźnienie w bashu, wykorzystanie sleep

#!/bin/bash
wget http://www.wolakorybutowa.pl -o wola.txt -O wola.html

sleep 5

wget http://www.wolakorybutowa.pl -o wola.txt -O wola.html

sleep 2
-o - zapis komunikatów
-O - zapis htmla