5 lis 2013

Jak sprawdzić ilość wolnego miejsca na dyskach i rozmiar plików w wybranych katalogach?

Jak sprawdzić ilość wolnego miejsca na dyskach i rozmiar plików w wybranych katalogach:

du -b -s www/
du -h -s www/

pominięcie katalogów

du -h -s --exclude=data/stats --exclude=zdjecia --exclude=logs www/
du -h -s --exclude=uploads www/