14 lut 2012

Zmiana koloru bordera pola formularza

jQuery(function($) {
  <?php echo "var err_field = new Array('" . @implode("', '", $bad_fields) . "');"; ?>
    $.each(err_field, function (i, value) {
      jQuery("#" + value).css({ 'border-color': 'red' });
    });
});

Php zwraca tablice stringów, idków pól formularza.

jQuery dla każdego obiektu DOM, na podstawie jego id z array err_file, ustawia kolor bordera na czerwony.