6 lis 2013

Wyszukanie elementów strony

var via = $('#via_point input[type=text,hidden][attr_via=1]').get();
if(via.length>0) {
// wykonanie operacji
}