30 lip 2012

Wyświetlenie tekstu linka z wykorzystaniem atrybutu w jquery

$('.menu_e[attr_row=1] a').text()
<td attr_row="1"><a onclick="return false;">mapa</a></td>