27 mar 2008

Znaki i kody znaków z wybranego pola formularz

Jako parametr należy podać id pola z formualrz field_name

var elem = document.getElementById(field_name);

var str = elem.value;
var cnt = str.length;
var kody = '';

for (i = 0; i < cnt; i++) kody += str.charAt(i) + ',' + str.charCodeAt(i) + ', ' alert(kody);