1 lip 2008

Sprawdzenie czy strona załadowana jest do iframe

if(window.parent.location!=window.location) {
    parent.document.getElementById("galeria_obiektu").innerHTML = document.getElementById("galeria_obiektu").innerHTML;
}

po sprawdzeniu, kopiwane są dane między div-ami