8 lip 2014

Sortowanie polskich znaków w javascript

function MySort(alphabet) {
 return function (a, b) {
  const index_a = alphabet.indexOf(a[0]);
  const index_b = alphabet.indexOf(b[0]);

  if (index_a === index_b) {
   if (a < b) {
    return -1;
   }
   if (a > b) {
    return 1;
   }
   return 0;
  }
  return index_a - index_b;
 };
}

const items = ['świat', '1', 'ł', 'k', 'ą', '*sdf', '!', '!sdf', '@asdf', 'łódź', '_asd', '.sadf', '(sadf', ')sadf', '#sadf', '^asdf', '&asdf', '%asdf', '-sadf', '=sadf', '+sadf', '-sdf', 'sef', 'brocka'];

const sorter = MySort(
 '*!@_.()#^&%-=+01234567989aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźż'
);

console.log(items.sort(sorter));

W wersji z ES6 można to zrobić o wiele prościej:

items.sort((a, b) => a.localeCompare(b);

Polecam zapoznać się localeCompare, ma kilka przydatnych opcji.