2 lut 2022

#shorts - tscofig.json różny target

Command Line

W związku z tym że 11 czerwca 2022 roku Internet Explorer przestanie być wspierany należy się jakoś na tą okoliczność przygotować 😉

Więc jak w projekcie typescript generować biblioteki z ustawionymi różnymi targetami - "target": "ES5" oraz "target": "ES6"
Z pomocą przychodzi nam parametr który zwie się extends

Musimy stworzyć trzy pliki tsconfig. Podstawowy tsconfig.json:

{
 "compilerOptions": {
  "module": "ESNext",
  "importHelpers": true,
  "strict": true,
  "esModuleInterop": true,
  "skipLibCheck": false,
  "forceConsistentCasingInFileNames": true
 },
 "include": [
  "sources/js/**/*"
 ],
 "exclude": [
  "node_modules"
 ]
}

Jak widać w powyższym kodzie brak jest zmiennej target.

Teraz dwa pliki tsconfig.es5.json oraz tsconfig.es6.json, oczywiście nazwy mogą być inne.

{
 "extends": "./tsconfig.base.json",
 "compilerOptions": {
  "target": "ES5",
 },
}

A drugi plik tsconfig.es6.json różni się jedynie tym, że target ustawiamy na ES6.

Teraz wystarczy że wywołamy tsc z odpowiednimi parametrami.
tsc -p tsconfig.es5.json oraz tsc -p tsconfig.es6.json
W powyższym pliku będziemy nadpisywać te pliki więc można dodać dodatkowy parametr w zależności od wersji --outDir es6

Rollup.config.js

Dobra a co jeśli używamy np. rollup do kompilacji bibliotek, na to również znajdzie się sposób.
Będziemy potrzebowali biblioteki import typescript from "@rollup/plugin-typescript";

Tworzę sobie funkcję do której przekazuję target.

const sharedPlugins = (target) => {
 return [
  // plugin 1
  // plugin 2
  typescript({ noEmitOnError: false, target }),
 ];
};

I teraz do każdego formatu dodaję funkcję. Powiedzmy mam format es

{
 input,
 watch: false,
 // tutaj nasza funkcja z parametrem sterującym
 plugins: [...sharedPlugins("es6")],
 output: {
  banner,
  file: "dist/zooom.es.min.js",
  format: "es",
  name: "Zooom",
  sourcemap: false,
  ...
 },
},

Pod tym linkiem można zobaczyć cały działający kod - zooom.js