19 mar 2023

#shorts - dodanie data attribute do markera

Oj dawno mnie tutaj nie było 😉
Dzisiaj coś co ostatnio mi się bardzo przydało, a mianowicie dodanie data attribute do markera. Potrzebowałem kilka takich elementów.
A więc zacząłem od rozszerzenia funkcji divIcon.
Poniżej funkcja, która jest dość prosta. Używamy metody createIcon

const DataMarkers = L.DivIcon.extend({
 createIcon: function (oldIcon) {
  let divElement = L.DivIcon.prototype.createIcon.call(this, oldIcon);

  // w pętli dodajemy odpowiednie elementy do markera
  if (this.options.data) {
   for (let key in this.options.data) {
    divElement.dataset[key] = this.options.data[key];
   }
  }
  return divElement;
 },
});

L.dataDivIcon = (options) => new L.DivIcon(options);

export default DataMarkers;


A jak użyć tej funkcji.

import DataMarkers from "./dataMarkers";

new DataMarkers({
 html,
 data: { 
  partner: "jakiś tekst"
 },
 className,
 iconSize,
 iconAnchor,
 popupAnchor,
});

Do funkcji przekazujemy to co zwykle plus objekt data. W tym przykładzie jest tylko jeden element parnter ale może ich byś tyle ile potrzebujemy.
Funkcja w pętli na podstawie klucza i wartości poda odpowiednie elementy do markera.
W tym przypadku będzie to data-parner="jakiś tekst".

Jak pobrać te dane z markera, podobnie jak szukamy nazwę klasy. Czyli używam tutaj eachLayer

map.eachLayer((layer) => {
 
 // jeżeli warstwa jest markerem
 if(layer instanceof L.Marker) {
  
  const parnterName = layer.options.icon.options.data;

  // sprawdzam czy data ma określoną własność "partner"
  if(parnterName.hasOwnProperty("partner") {

   // i tutaj możemy zrobić cokolwiek
   console.log(parnterName.partner);
  }
 }
});