25 mar 2009

setTimeOut, Wykonanie kodu po określonym czasie

setTimeout( function(){ getElementById('msg').style.display = 'none'; }, 3000);

ukrycie, elementu "msg" po 3 sekundach (setTimeout ->; 3000)