30 cze 2019

RGB na HEX

Oczywiście poprzednio było HEX na RGB to oczywiście logiczne jest aby też podać i konwersję w drugą stronę 😉

function rgbToHex(rgb) {
  let hex = Number(rgb).toString(16);
  if(hex.length < 2) {
    hex = '0' + hex;
  }
  return hex;
}

function colorHex(r,g,b) {
  return rgbToHex(r) + rgbToHex(g) + rgbToHex(b);
}

A wywołanie to zwyczajne przekazanie funkcji trzech liczb na które składa się kolot rgb(0, 161, 255).

console.log(colorHex(0, 161,255)); 
// => w wyniku otrzymujemy #00a1ff