8 lut 2008

Przycięcie stringu, substring

Wykorzystanie funkcji substring i lastIndexOf do wycięcia indeksu z nazwy pola

var p_name = "opis_punkt_1";
alert(p_name.substring(p_name.lastIndexOf("_")+1));