1 sty 2016

Optymalizacja wordpress

Poniżej kilka trików które pozwoliły mi przyspieszyć bloga z 32/22 w PageSpeed Insigth do 90/100 - oczywiście to zależy od strony, ilości zdjęć, szybkości serwera itp, wszystko ma znaczenie.
I to jest blog ze zdjęciami (blog.grzegorztomicki.pl), jak dla mnie bardzo zacnie 🙂

1. Będziemy potrzebować dostęp do .htaccess
W którym dodajemy (nie będę opisywał co dokładnie jest w nim robione bo wszystko można znaleźć opisane w internecie)

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
#</IfModule><IfModule mod_deflate.c>
 # Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml

 # Remove browser bugs (only needed for really old browsers)
 BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
 BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
 BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
 Header append Vary User-Agent
</IfModule>

<IfModule mod_expires.c>
 ExpiresActive on

# Perhaps better to whitelist expires rules? Perhaps.
 ExpiresDefault             "access plus 1 month"

# cache.appcache needs re-requests in FF 3.6 (thx Remy ~Introducing HTML5)
 ExpiresByType text/cache-manifest    "access plus 0 seconds"# Your document html
 ExpiresByType text/html         "access plus 0 seconds"

# Data
 ExpiresByType text/xml         "access plus 0 seconds"
 ExpiresByType application/xml      "access plus 0 seconds"
 ExpiresByType application/json     "access plus 0 seconds"

# RSS feed
 ExpiresByType application/rss+xml    "access plus 1 hour"

# Favicon (cannot be renamed)
 ExpiresByType image/x-icon       "access plus 1 week" 

# Media: images, video, audio
 ExpiresByType image/gif         "access plus 1 month"
 ExpiresByType image/png         "access plus 1 month"
 ExpiresByType image/jpg         "access plus 1 month"
 ExpiresByType image/jpeg        "access plus 1 month"
 ExpiresByType video/ogg         "access plus 1 month"
 ExpiresByType audio/ogg         "access plus 1 month"
 ExpiresByType video/mp4         "access plus 1 month"
 ExpiresByType video/webm        "access plus 1 month"

# HTC files (css3pie)
 ExpiresByType text/x-component     "access plus 1 month"

# Webfonts
 ExpiresByType font/truetype       "access plus 1 month"
 ExpiresByType font/opentype       "access plus 1 month"
 ExpiresByType application/x-font-woff  "access plus 1 month"
 ExpiresByType image/svg+xml       "access plus 1 month"
 ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject "access plus 1 month"

# CSS and JavaScript
 ExpiresByType text/css         "access plus 1 year"
 ExpiresByType application/javascript  "access plus 1 year"
 ExpiresByType text/javascript      "access plus 1 year"

 <IfModule mod_headers.c>
  Header append Cache-Control "public"
  Header unset ETag
  FileETag None
 </IfModule>

</IfModule>

2. Instalujemy "BJ Lazy Load"
Jest to plugin do "wolnego" ładowania się obrazków więcej na https://wordpress.org/plugins/bj-lazy-load/

3. Instalujemy "WP Super Cache"
Włączamy w nim w zakładce "Easy" na Caching on (Recommended) - więcej na https://wordpress.org/plugins/wp-super-cache/, czy działa można sprawdzić na stronie na samym dole powinien pojawić się mniej więcej taki wpis.

<!--HTML compressed, size saved 9.28%. From 64384 bytes, now 58410 bytes-->
<!-- Dynamic page generated in 0.974 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2016-01-01 11:42:46 -->


4. Najtrudniejsza część instalujemy "Above The Fold Optimization"

Nie włączamy go.
Klikamy na zakładkę "Extract Full CSS" pojawia się lista wszystkich css które są na stronie oraz textarea z połączonymi wszystkimi plikami css "Full CSS" - textarea.

Kopiuję Ctrl + C do strony https://jonassebastianohlsson.com/criticalpathcssgenerator/

Na tej stronie w pole:
1. URL podaję adres blog lub specyficznej strony na naszym blogu,
2. W "FULL CSS" wklejam cały nasz wygenerowany css.
3. Klikamy "Create Critical Path CSS", po dłuższej chwili (w zależności od tego jak duży jest css w moim wypadku wszystkie połączone cssy są wielkości ponad 0,5MB) pojawia się okno textarea "CRITICAL PATH CSS" a w nim dostosowane css które kopiuję do pliku header.php od razu pod ,
oczywiście można to zrobić ładniej ale że jestem lazy to mi się nie chciało 🙂

Uwaga z tego skróconego css usuwamy wszystkie @font-face eot,ttf itd czcionki.

5. Wygląd -> Edytor -> otwieramy Funkcje motywu (functions.php)
Na samym końcu dodaję:

<?php
function remove_head_scripts() { 
  remove_action('wp_head', 'wp_print_scripts'); 
  remove_action('wp_head', 'wp_print_head_scripts', 9); 
  remove_action('wp_head', 'wp_enqueue_scripts', 1);

  remove_action( 'wp_head', 'rsd_link');
  remove_action( 'wp_head', 'wlwmanifest_link');
  remove_action( 'wp_head', 'wp_generator');
  remove_action( 'wp_head', 'start_post_rel_link');
  remove_action( 'wp_head', 'index_rel_link');
  remove_action( 'wp_head', 'adjacent_posts_rel_link');
  remove_action( 'wp_head', 'wp_shortlink_wp_head');

  add_action('wp_footer', 'wp_print_scripts', 5);
  add_action('wp_footer', 'wp_enqueue_scripts', 5);
  add_action('wp_footer', 'wp_print_head_scripts', 5); 
} 
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'remove_head_scripts' );

?>

Powyższa funkcja przenosi cały script do sekcji footer

Dodaję również jedną przydatną rzecz czyli kompresję html - usuwanie zbędnych spacji, nowych linii itd, również dodajemy w function.php na samym dole

<?php
class WP_HTML_Compression
{
  // Settings
  protected $compress_css = true;
  protected $compress_js = true;
  protected $info_comment = true;
  protected $remove_comments = true;

  // Variables
  protected $html;
  public function __construct($html)
  {
  	 if (!empty($html))
  	 {
  		 $this->parseHTML($html);
  	 }
  }
  public function __toString()
  {
  	 return $this->html;
  }
  protected function bottomComment($raw, $compressed)
  {
  	 $raw = strlen($raw);
  	 $compressed = strlen($compressed);
  	 
  	 $savings = ($raw-$compressed) / $raw * 100;
  	 
  	 $savings = round($savings, 2);
  	 
  	 return '<!--HTML compressed, size saved '.$savings.'%. From '.$raw.' bytes, now '.$compressed.' bytes-->';
  }
  protected function minifyHTML($html)
  {
  	 $pattern = '/<(?<script>script).*?<\/script\s*>|<(?<style>style).*?<\/style\s*>|<!(?<comment>--).*?-->|<(?<tag>[\/\w.:-]*)(?:".*?"|\'.*?\'|[^\'">]+)*>|(?<text>((<[^!\/\w.:-])?[^<]*)+)|/si';
  	 preg_match_all($pattern, $html, $matches, PREG_SET_ORDER);
  	 $overriding = false;
  	 $raw_tag = false;
  	 // Variable reused for output
  	 $html = '';
  	 foreach ($matches as $token)
  	 {
  		 $tag = (isset($token['tag'])) ? strtolower($token['tag']) : null;
  		 
  		 $content = $token[0];
  		 
  		 if (is_null($tag))
  		 {
  			 if ( !empty($token['script']) )
  			 {
  				 $strip = $this->compress_js;
  			 }
  			 else if ( !empty($token['style']) )
  			 {
  				 $strip = $this->compress_css;
  			 }
  			 else if ($content == '<!--wp-html-compression no compression-->')
  			 {
  				 $overriding = !$overriding;
  				 
  				 // Don't print the comment
  				 continue;
  			 }
  			 else if ($this->remove_comments)
  			 {
  				 if (!$overriding && $raw_tag != 'textarea')
  				 {
  					 // Remove any HTML comments, except MSIE conditional comments
  					 $content = preg_replace('/<!--(?!\s*(?:\[if [^\]]+]|<!|>))(?:(?!-->).)*-->/s', '', $content);
  				 }
  			 }
  		 }
  		 else
  		 {
  			 if ($tag == 'pre' || $tag == 'textarea')
  			 {
  				 $raw_tag = $tag;
  			 }
  			 else if ($tag == '/pre' || $tag == '/textarea')
  			 {
  				 $raw_tag = false;
  			 }
  			 else
  			 {
  				 if ($raw_tag || $overriding)
  				 {
  					 $strip = false;
  				 }
  				 else
  				 {
  					 $strip = true;
  					 
  					 // Remove any empty attributes, except:
  					 // action, alt, content, src
  					 $content = preg_replace('/(\s+)(\w++(?<!\baction|\balt|\bcontent|\bsrc)="")/', '$1', $content);
  					 
  					 // Remove any space before the end of self-closing XHTML tags
  					 // JavaScript excluded
  					 $content = str_replace(' />', '/>', $content);
  				 }
  			 }
  		 }
  		 
  		 if ($strip)
  		 {
  			 $content = $this->removeWhiteSpace($content);
  		 }
  		 
  		 $html .= $content;
  	 }
  	 
  	 return $html;
  }
  	 
  public function parseHTML($html)
  {
  	 $this->html = $this->minifyHTML($html);
  	 
  	 if ($this->info_comment)
  	 {
  		 $this->html .= "" . $this->bottomComment($html, $this->html);
  	 }
  }
  
  protected function removeWhiteSpace($str)
  {
  	 $str = str_replace("\t", ' ', $str);
  	 $str = str_replace("", '', $str);
  	 $str = str_replace("\r", '', $str);
  	 
  	 while (stristr($str, ' '))
  	 {
  		 $str = str_replace(' ', ' ', $str);
  	 }
  	 
  	 return $str;
  }
}

function wp_html_compression_finish($html)
{
  return new WP_HTML_Compression($html);
}

function wp_html_compression_start()
{
  ob_start('wp_html_compression_finish');
}
add_action('get_header', 'wp_html_compression_start');
?>

6. Najważniejsza część pracy nad przyspieszeniem strony to oczywiście modyfikacja zdjęć.
Zdjęcia powinny mieć kompresję ustawioną na 70%, usunięcie wszystkich metadanych ze zdjęć, powinny być zapisane jako progressive, wielkość dostosowana do wielkości miejsca w którym się pojawiają zdjęcia.

7. W przyszłości zdjęcie przerobię na nowe rozwiązania dla wersji mobilnych
Więcej na https://scottjehl.github.io/picturefill/examples/demo-01.html oraz https://ericportis.com/posts/2014/srcset-sizes/

Tego rozwiązania używa między innymi theguardian.com a to wygląda mniej więcej tak (to jest jeden plik tylko że w różnych wielkościach):

<picture>
<!--[if IE 9]><video style="display: none;"><![endif]-->
<source media="(min-width: 1300px)" sizes="1300px" srcset="https://i.guim.co.uk/img/media/2fa72163af4712211cbf9abd929cc377d4af267b/0_0_4928_2957/master/4928.jpg?w=1300&amp;q=85&amp;auto=format&amp;sharp=10&amp;s=10e2200031125f835392892e9f813634 1300w">
<source media="(min-width: 1140px)" sizes="1140px" srcset="https://i.guim.co.uk/img/media/2fa72163af4712211cbf9abd929cc377d4af267b/0_0_4928_2957/master/4928.jpg?w=1140&amp;q=85&amp;auto=format&amp;sharp=10&amp;s=13d6ffcf420fb95bff93b5ca7a418f8e 1140w">
<source media="(min-width: 980px)" sizes="1125px" srcset="https://i.guim.co.uk/img/media/2fa72163af4712211cbf9abd929cc377d4af267b/0_0_4928_2957/master/4928.jpg?w=1125&amp;q=85&amp;auto=format&amp;sharp=10&amp;s=63fa2db8b2dccfc0ab408e25551c32e6 1125w">
<source media="(min-width: 740px)" sizes="965px" srcset="https://i.guim.co.uk/img/media/2fa72163af4712211cbf9abd929cc377d4af267b/0_0_4928_2957/master/4928.jpg?w=965&amp;q=85&amp;auto=format&amp;sharp=10&amp;s=c85b88b5fa49b0854485bd720d689155 965w">
<source media="(min-width: 660px)" sizes="725px" srcset="https://i.guim.co.uk/img/media/2fa72163af4712211cbf9abd929cc377d4af267b/0_0_4928_2957/master/4928.jpg?w=725&amp;q=85&amp;auto=format&amp;sharp=10&amp;s=048d9b371a22cebba3bb7dcd8e2d619c 725w">
<source media="(min-width: 480px)" sizes="645px" srcset="https://i.guim.co.uk/img/media/2fa72163af4712211cbf9abd929cc377d4af267b/0_0_4928_2957/master/4928.jpg?w=645&amp;q=85&amp;auto=format&amp;sharp=10&amp;s=97c169eb0122c0552b270a4be96e0410 645w">
<source media="(min-width: 0px)" sizes="465px" srcset="https://i.guim.co.uk/img/media/2fa72163af4712211cbf9abd929cc377d4af267b/0_0_4928_2957/master/4928.jpg?w=465&amp;q=85&amp;auto=format&amp;sharp=10&amp;s=b4476e761590a0a1175cb66c5bfd8a8d 465w">
<!--[if IE 9]></video><![endif]-->
<img class="maxed responsive-img" itemprop="contentUrl" alt="Francesca Chaouqui" src="https://i.guim.co.uk/img/media/2fa72163af4712211cbf9abd929cc377d4af267b/0_0_4928_2957/master/4928.jpg?w=300&amp;q=85&amp;auto=format&amp;sharp=10&amp;s=c69f163a8116e3ac4ad7cc8170a1ad11">
</picture>

A poniżej wynik mojej pracy.

desctop

mobile

W webpagetest też jest bardzo pozytywnie 🙂

webpage