19 lut 2009

Błąd JS w IE6

Przyczyną męczącego błedu JS było inne kogowanie pliku HTML błedu było kodowanie i JS.
Strona kodowana była w UTF-8 , plik script.j w ISO
Dołącznie pliku JS

<script type="text/javascript" src="/js/script.js" mce_src="/js/script.js"></script>

generowało bład JS: ~ o źle zakończonym końcu linii.

Błąd powodowała linia JS z polskim znakiem:
tekst = 'miejscowość';
przez różne kodowanie strony UTF-8 i pliku JS ISO
prawdopodobnie literka ś powodowała niewłaściwe rozpoznanie znaku końca linii przez przegladarkę.

Po ujednoliceniu kodowania na UTF-8, błąd zniknął