4 wrz 2019

Animowany baner w js

animowany baner w js

Co to jest ten baner, to nic innego zdjęcie znajdujące się w div, które przesuwa się z góry na dół i ponownie na górę i tak w nieskończoność.
Oczywiście nic nas nie ogranicza można dodać np. jakiś tekst 🙂
Najpierw prosty html, na potrzeby tego przykładu kontener będzie centrowany w pionie i poziomie na całej stronie.

<div class="container">
 <div class="image-bgr">
  <img src="http://www.grzegorztomicki.pl/images/lwow/992/IMG_0014.jpg" alt="" class="image-responsive">
 </div>
</div>


Teraz odpowiedni styl do wyświetlenia tego zdjęcia centralnie.

* {
 box-sizing: border-box;
 padding: 0;
 margin: 0;
}

html {
 height: 100%;
}

body {
 display: flex;
 height: 100%;
 width: 100%;
 justify-content: center;
 align-items: center;
}

.container {
 width: 100%;
 padding: 0 20px;
}

.image-bgr {
 position: relative;
 width: 100%;
 max-width: 900px;
 height: auto;
 min-height: 220px;
 overflow: hidden;
 margin: auto;
}

.image-bgr img {
 width: 100%;
 position: absolute;
 top: 0;
 bottom: 0;
 left: 0;
 right: 0;
 margin: auto;
}

Najważniejsze klasy to w naszym przykładzie ".image-bgr" oraz ".image-bgr img"
Pierwsza klasa tworzy box o wymiarach max 900px i min wysokości 220px.
Do tego posiada właściwość overflow hidden aby ukryć wszystko co wystaję poza obwód boxa.
Druga klasa, a dokładnie ta sam tylko że z elementem img dotyczy zdjęcia. Zdjęcie to ustawiamy jako position absolute. Centrujemy je tak aby było maksymalnie ustawione na 100% szerokości boxa. Do tego zdjęcie jest centrowane w pionie.

Teraz cześć najważniejsza - javascript

function animBanner(config) {
 // sięgamy po box
 const boxScroll = document.querySelector('.image-bgr');
 // sięgamy po zdjęcie
 const image = document.querySelector('.image-responsive');
 // pobieramy rozmiar zdjęcia a dokładnie wysokość
 const imageHeight = image.clientHeight;
 // pobieramy wysokość boxa
 const boxHeight = boxScroll.clientHeight;
 // pobieramy szerokość okna
 const documentWidth = document.body.clientWidth;
 // ustalamy o ile należy przesunąć zdjęcie względem boxa top/bottom
 const margin = (imageHeight - boxHeight) / 2;

 // za każdym razem usuwamy atrybut style z elementu img
 image.removeAttribute('style');

 // ustawiamy nowy atrybut style
 image.setAttribute('style', `animation: ${config}`);

 // wywołujemy funkcję która usuwa style z head
 animClear(image);
 
 // tutaj sprawdzamy czy szerokość okna jest większa czy równa 600px 
 // jeżeli tak wtedy wywołujemy funkcję która tworzy styl z keyframes
 if (documentWidth >= 600) {
  animStyle(margin);
 }
}

// funkcja czyszcząca style
function animClear() {
 const imageStyle = document.querySelector('#animBanner');
 if (imageStyle) {
  imageStyle.parentNode.removeChild(imageStyle);
 }
}

// funkcja tworzące style, które następnie są dodawane do head strony
function animStyle(margin) {

 const keyFrames = animKeyframes(margin);

 const style = document.createElement('style');
 style.type = 'text/css';
 style.id = 'animBanner'
 style.appendChild(document.createTextNode(keyFrames));
 document.head.appendChild(style)

}

// funkcja tworząca animację
function animKeyframes(margin) {
 const percent = `
  0% {
   -webkit-transform: translate3d(0, -${margin}px, 0); 
   transform: translate3d(0, -${margin}px, 0); 
  }
  50% {
   -webkit-transform: translate3d(0, ${margin}px, 0); 
   transform: translate3d(0, ${margin}px, 0); 
  }
  100% {
   -webkit-transform: translate3d(0, -${margin}px, 0); 
   transform: translate3d(0, -${margin}px, 0);
  }
 `;
 return `@-webkit-keyframes animBanner { ${percent} } @keyframes anim { ${percent} }`;
}

// Stała dodawana do elementu image w boxie
// Za pomocą tego stylu uruchamiamy animację, która trwa 25s
// ease-out sposób animacji, a ostatni prametr infinite to określa 
// że animacja będzie odbywać się w nieskończoność
const config = 'animBanner 25s ease-out infinite';

// po załadowaniu całej strony uruchamiamy funkcję animBanner
// do tej funkcji jest przekazywany config
window.addEventListener('DOMContentLoaded', animBanner(config));

// Ta część jest najważniejsza, w związku z tym że strony są responsive
// Wprowadzona tutaj została opcja zmieniania wielkości boxa jak i zdjęcia
// ale żeby wszystkie elementy się skalowały odpowiednio należy za każdym razem
// po zmniejszeniu okna wywołać na nowo funkcję która od nowa nada nowe marginesy itd.
// Tutaj użyłem małego triku które likwiduje problem z resizem i każdorazowym 
// wywołaniem funkcji. Polega on na tym że dopiero po zmniejszeniu i po 260ms 
// jest wywoływana funkcja, jest to podyktowane optymalizacją.
let resizeTimer;
window.addEventListener('resize', () => {
 clearTimeout(resizeTimer);
 resizeTimer = setTimeout(() => {
  animBanner(config);
 }, 250);
});

Co zyskujemy że animacja odbywa się stylach, jest to płynne przewijanie z szybkością przekraczająca 60fps. Czyli animacja bardzo płynna.

Poniżej cały działający przykład.

See the Pen
slow scrolling of the photo
by Greg (@Tomik23)
on CodePen.