19 lis 2008

DIV na wysokość 1px IE

Aby uzyskać div o wysokości 1px należy dodać  line-height: 1px;

.kreska {
  background-color: red;
  height: 1px;
  width: 100%;
  line-height: 1px;
}
<div class="kreska">tutaj_wstawic</div>