26 sie 2018

Docker + wordpress + phpmyadmin wersja Windows

docker + wordpress + windows
Nie opiszę tutaj wszystkiego związanego z dockerem bo jestem świerzynka w tym temacie oraz jest tego tyle że po prostu nie da się tego opisać bez przepisywania dokumentacji 😉
Będzie to tylko mały wycinek tego co jest mi potrzebne do frontentu z przykładem użycia WordPress, MySQL oraz phpMyAdmin na Windowsie.

Do czego można by użyć Dockera?

Powiedźmy że chcemy stworzyć aplikację składającą się właśnie z WordPress + MySQL + phpMyAdmin aby przygotować nowy theme czy plugin.
Wszystko to musimy zainstalować osobno na komputerze do tego PHP + apache2 lub użyć Xampp'a, ale co jeśli musielibyśmy użyć kilku wersji PHP 5.5 czy 5.6 i do tego MySQL również w kilku wersjach.

Normalnie czekało by nas bardzo długie konfigurowanie każdej instancji, odinstalowanie elementów i instalacja nowych oraz ich konfiguracja czyli jednym słowem koszmar.

18 lip 2018

Axios oraz php wysłanie formularza.

Za pomocą axios wysyłam formularz.
Najpierw zbieram dane z formularzy, ustawiam content-type i wysyłam postem - axios.post

let data = {
  'imie-i-nazwisko': document.getElementById('name').value,
  'data-wydarzenia': document.getElementById('date').value
};

let config = {
  headers: {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
  }
}
axios.post('mail.php', data, config)
  .then(response => {
    console.log(response);
  })
  .catch(error => {
    console.log(error);
  });

Następna rzecz okazała się dość problematyczna, a mianowicie sparsowanie jsona do zmiennej w php.
Całe clou to file_get_contents('php://input')

$_POST = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);

if($_POST) {
  $imie_i_nazwisko = trim($_POST['imie-i-nazwisko']);
  ...
}
10 lis 2017

Przygotowanie odpowiedzi na zapytanie w ajax

require_once('config.php');
$data_js = '{"count":'.$cnt.', "data": '.json_encode($data_js).', "request":'.
json_encode($_GET).'}';

header('Content-type: application/json; charset='.$config['encoding']);
echo $data_js;
exit();
19 wrz 2017

Sprawdzenie wersji bazy mysql

mysql_connect(...);
$result = mysql_query("SELECT VERSION() as version");
$row = mysql_fetch_assoc($result);
echo $row['version'];
mysql_close();