19 mar 2015

Wyświetlenie thumba postu

<?php if (has_post_thumbnail()) {?>
 <div class="post-thumb">
 <?php
$blog_url = get_bloginfo('url');
  $large_image_arr = wp_get_attachment_image_src(

    get_post_thumbnail_id($post->ID), 'large-thumb');

  $large_image_url = $large_image_arr[0];
  $large_image_url = str_replace($blog_url, 'http://kody.wig.pl/zdjecia/', $large_image_url);

  echo '<img decoding="async" src="' . $large_image_url . '"
  width="' . $large_image_arr[1] . '"
  height="' . $large_image_arr[2] . '"
  title="' . the_title_attribute('echo=0') . '"
  class="attachment-large-thumb wp-post-image" >';
  ?>
  </div>
<?php }?>

Kod sprawdza czy istnieje thumb postu. Następnie pobierany jest array załączników dopisanych do postów. Na końcu wygenerowany jest kod html obrazka.