28 sty 2011

Wyświetlanie tytułu strony w wordpress

<title><?php if ( is_single() ) { ?> <?php wp_title(''); ?> » <?php } ?> <?php bloginfo('name'); ?></title>

dodawnie jako pierwszego parametru  w funkcji wp_title '', powoduje ustawinie domyślnego separatora na pusty string