3 sty 2012

Wyświetlenie zmiennej systemowej

Wyświetlenie zmiennej systemowej

echo %Path%

Wyświetlenie pełnej listz aktualnie ustawionych zmiennych

set