20 Kwi 2008

Wyrażenie regularne RegExp, zamiana znaków

Dim str
str = „aBbc”

Set objRegEx = New RegExp
objRegEx.Global = True
objRegEx.IgnoreCase = True
objRegEx.Pattern = „b”
str = objRegEx.Replace (str, „a”)

MsgBox str