20 kwi 2008

Wyrażenie regularne RegExp, zamiana znaków

Dim str
str = "aBbc"

Set objRegEx = New RegExp
objRegEx.Global = True
objRegEx.IgnoreCase = True
objRegEx.Pattern = "b"
str = objRegEx.Replace (str, "a")
MsgBox str