17 kwi 2008

Usunięcie ze stringa znaków sterujących

Dim strValue As String
          
strValue = Replace(strValue, Chr(13), "") 'enter
strValue = Replace(strValue, Chr(9), "") 'tab
strValue = Replace(strValue, Chr(10), "") 'newline
strValue = Replace(strValue, ":", "") 'colons
strValue = Trim(strValue) 'rtim