28 Cze 2010

Wyszukiwanie elementów tablicy po nazwie

var name='polska';
markersArray=[];
name=name.toLowerCase();
for (var i=0; i<markers.length; i++)
{
 if( markers[i].s==1 &&
 markers[i].title.toLowerCase().indexOf(name)!=-1)
 {
  var marker=newMarker(new GLatLng(markers[i].g, markers[i].l), markers[i].id, markers[i].title, markers[i].c);
  markersArray.push(marker);
 } 
}
28 Cze 2010

Wyszukiwanie elementów tablicy po nazwie

var name='polska';
markersArray=[];
name=name.toLowerCase();
for (var i=0; i<markers.length; i++)
{
 if( markers[i].s==1 &&
 markers[i].title.toLowerCase().indexOf(name)!=-1)
 {
  var marker=newMarker(new GLatLng(markers[i].g, markers[i].l), markers[i].id, markers[i].title, markers[i].c);
  markersArray.push(marker);
 } 
}
17 Cze 2009

Duże i małe litery

toLowerCase i toUpperCase

var b = ‚dzisiaj jest dzień dziecka.’
document.write(b.toUpperCase());

 

Jak zwykle są problemy z polskimi literami, Ale jest wyjście.

function toUpperCase(value)
{
var A = „a±bc涔;
var B = „AˇBCƦ”;

var oldval = value;
var newval = „”;

for (var i=0; i<oldval.length; i++)
{
var char = A.indexOf(oldval.substr(i, 1));
newval = newval + B.substr(char, 1);
}
field = newval;

return field;

}

document.write(toUpperCase(‚±aaabc涒));
Funkcja nie pełna, należy podać cały alfabet, można też napisać funkcję na zmniejszanie polskich liter.

Zmiana np. <title>  document.title = ‚¶ianko’.toUpperCase();