13 Lip 2009

Sparawdzenie czy wprowadzono numer

Sprawdzenie czy pierwszych 10 znaków numeru to cyfry:

var pole1 = document.form.numer;
var pval1 = pole1.value);
if(pval1.length>=10) {
var RegNumber=/([0-9]){10}/i;
var wynik1 = RegNumber.test(pval1);
}

if((wynik1==false) {
 alert('ok');
 b='numer';
 a='blad';
}

if(a){
 alert("UWAGA!"+a);
 if(b)eval('document.form.'+b+'.focus()');
 return false;
}
19 Sie 2008

Wyrażenie regularne walidacja daty

function testdate(fld, form) {
  let blad = '';

  if (fld.value !== '') {
    const data = fld.value;

    const RegDate = /^(19|20)\d\d[-](0[1-9]|1[012])[-](0[1-9]|[12][0-9]|3[01])$/i;
    const wynik = RegDate.test(data);
    if (wynik === false) blad += ' – data\\n';
  }

  if (blad !== '') blad = `Proszę wypełnić pola: \n${blad}`;

  if (blad !== '') {
    alert(blad);
    return false;
  }
}