13 lip 2009

Sparawdzenie czy wprowadzono numer

Sprawdzenie czy pierwszych 10 znaków numeru to cyfry:

var pole1 = document.form.numer;
var pval1 = pole1.value);
if(pval1.length>=10) {
var RegNumber=/([0-9]){10}/i;
var wynik1 = RegNumber.test(pval1);
}

if((wynik1==false) {
 alert('ok');
 b='numer';
 a='blad';
}

if(a){
 alert("UWAGA!"+a);
 if(b)eval('document.form.'+b+'.focus()');
 return false;
}
19 sie 2008

Wyrażenie regularne walidacja daty

function testdate(fld, form) {
 let blad = '';

 if (fld.value !== '') {
  const data = fld.value;

  const RegDate = /^(19|20)\d\d[-](0[1-9]|1[012])[-](0[1-9]|[12][0-9]|3[01])$/i;
  const wynik = RegDate.test(data);
  if (wynik === false) blad += ' – data\';
 }

 if (blad !== '') blad = `Proszę wypełnić pola: ${blad}`;

 if (blad !== '') {
  alert(blad);
  return false;
 }
}