10 paź 2017

Template strings w Javascript ES6, ES2015

Ile razy człowiek się męczył aby zwykły formularz ze zmiennymi zapisać w js 😉
Z pokonaniem tego problemu sięgamy po template string. Używamy tego znaku (`) znajduje się on nad tabulatorem z angielskiego backtick, po naszemu odwrócony apostrof a zmienne umieszczamy w takiej formie ${zmienna}
Wszystko razem można zapisać `${zmienna}`

A teraz małe przykłady.

Powiedzmy że mamy sobie obiekt.

var person = {
  name: 'Greg',
  job: 'front-end',
  city: 'Warszawa'
}

A html to:

var html = 
'<div class="person">'+
  '<h1>' + person.name + '</h1>' +
  '<h2>' + person.job + ' ' + person.city + '</h2>' +
'</div>';

A nie prościej tak?:

const html = `
 <div class="person">
  <h1>${person.name}</h1>
  <h2>${person.job} ${person.city}</h2>
 </div>
`;
16 cze 2017

Listowanie folderu w node

Aby wylistować folder z plikami i zapisać listę plików jako json na potrzeby tej strony - blog.grzgorztomicki.pl należy oczywiście mieć najpierw zainstalowane nodejs

Tworzymy plik powiedzmy list_images.js

Najpierw używamy wbudowanej biblioteki fs - fs

const fs = require("fs");
const nameGallery = "chiny";
const name = "test";

const test = [];
const author = "Grzegorz Tomicki";

let now = new Date();
let date = now.getDate() + "." + (now.getMonth()+1) + "." + now.getFullYear();

let datePublished = new Date().toISOString().slice(0,10);
let dateModified = datePublished;

Czytamy folder z plikami jpg za pomocą fs.readdir

fs.readdir(`./sources/images/${nameGallery}/1200/`, function (err, files) {
if (err)
throw err;
for (let index in files) {