6 lis 2013

Przypisanie funkcji do elementów strony

Javascript:

var form_arr = $('form[name*="paragon"]').get();
if (form_arr.length > 0) {
  for (var i = 0; i < form_arr.length; i++) {
    upload_file('_ins_' + $(form_arr[i]).attr('attr_row_id'));
  }
}

Html:

<form name="paragon_220">
  <div id="upload_ins_220"></div>
  <ul id="files_ins_220"></ul>
  <input type="submit" name="submit" value="Zapisz" />
</form>