2 Maj 2019

Dodanie shadow podczas scroll – overflow

Podstawowe założenia:
1. Cień z prawej strony, jeżeli scroll jest na pozycji skrajnej lewej.

2. Cień z lewej strony, jeżeli scroll jest na pozycji skrajnej prawej.

3. Cień po lewej jak i prawej stronie równocześnie, gdy skroll się porusza 😉

Najpierw html

Budujemy div w którym dodajemy nasze elementy.

<div id="scrollbox">
 <ul id="myDIV">
  <li>1</li>
  <li>2</li>
  <li>3</li>
  <li>4</li>
  <li>5</li>
  <li>6</li>
  <li>7</li>
  <li>8</li>
  <li>9</li>
  <li>10</li>
  <li>11</li>
  <li>12</li>
  <li>13</li>
  <li>14</li>
  <li>15</li>
  <li>16</li>
  <li>17</li>
  <li>18</li>
  <li>19</li>
  <li>20</li>
 </ul>
</div>