30 cze 2019

RGB na HEX

Oczywiście poprzednio było HEX na RGB to oczywiście logiczne jest aby też podać i konwersję w drugą stronę 😉

function rgbToHex(rgb) {
 let hex = Number(rgb).toString(16);
 if(hex.length < 2) {
  hex = '0' + hex;
 }
 return hex;
}

function colorHex(r,g,b) {
 return rgbToHex(r) + rgbToHex(g) + rgbToHex(b);
}

A wywołanie to zwyczajne przekazanie funkcji trzech liczb na które składa się kolot rgb(0, 161, 255).

console.log(colorHex(0, 161,255)); 
// => w wyniku otrzymujemy #00a1ff
25 cze 2019

HEX na RGB

Teraz coś małego ale jakże przydatnego. Konwersja HEX koloru np. #00a1ff na RGB.

function hexTorgb(fullhex) {
 const hex = fullhex.substring(1,7);
 return {
  R: parseInt(hex.substring(0,2), 16),
  G: parseInt(hex.substring(2,4), 16),
  B: parseInt(hex.substring(4,6), 16)
 }
}

A wywołanie to zwyczajne przekazanie stringa do funkcji.

console.log(hexTorgb('#00a1ff')); 
// => {R: 0, G: 161, B: 255 } w wyniku mamy obiekt

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby modyfikować tą funkcję.