16 cze 2017

Listowanie folderu w node

Aby wylistować folder z plikami i zapisać listę plików jako json na potrzeby tej strony - blog.grzgorztomicki.pl należy oczywiście mieć najpierw zainstalowane nodejs

Tworzymy plik powiedzmy list_images.js

Najpierw używamy wbudowanej biblioteki fs - fs

const fs = require("fs");
const nameGallery = "chiny";
const name = "test";

const test = [];
const author = "Grzegorz Tomicki";

let now = new Date();
let date = now.getDate() + "." + (now.getMonth()+1) + "." + now.getFullYear();

let datePublished = new Date().toISOString().slice(0,10);
let dateModified = datePublished;

Czytamy folder z plikami jpg za pomocą fs.readdir

fs.readdir(`./sources/images/${nameGallery}/1200/`, function (err, files) {
if (err)
throw err;
for (let index in files) {
31 paź 2014

Obsługa less w IntellijIDEA

Niestety plugin który jest dostępny na https://plugins.jetbrains.com/plugin/7059?pr=idea do kompilacji less -> css jest zbyt stary i w moim wypadku style z bootstrapa już nie chciały się kompilować.

Rozwiązanie to:

1. Wchodzimy do File -> Settings i sprawdzamy czy tam jest File Watchers jeśli nie to instalujemy do przez Settings -> Plugins -> Install JetBrains plugin... -> w oknie szukamy File Watchers i instalujemy.
2. Teraz potrzebne nam node.js http://nodejs.org/ pobieramy i instalujemy i robimy restart komputer
3. Z konsoli instalujemy plugin npm install -e less
4. Wchodzimy ponownie do Settings -> File Watchers poniżej screen