23 lip 2009

Dodanie do daty akutalnej godziny

echo date('H:i:s', strtotime('now')) . ' ';
echo date('Y-m-d', strtotime("+2 days")) . ' ' . date('H:i:s', strtotime('now')) . '';
$task_dateend = date('Y-m-d H:i:s', strtotime(date('Y-m-d', strtotime("+2 days")) . ' ' . date('H:i:s', strtotime('now'))));
echo $task_dateend;

Wynki:
2009-07-25 14:02:51

27 maj 2008

ffmpeg - polecenie zamiany filmu formatu avi na flv

ffmpeg -i input.avi -s 350x 250 -ar 44100 -ab 64 -r 25 -b 256 output.flv

- -i input.avi - scieżka i nazwa pliku źródłowego;
- -s 350x250 - rozmiar w pikselach pliku wyjściowego;
- -ar 44100 - częstotliwość próbkowania dźwięku pliku wyściowego;
- -ab 25 - bitrate dźwięku pliku wyściowego;
- -r 25 - ilość klatek na sekunde;
- -b 256 - bitrate video pliku wyściowego;
- output.flv - nazwa pliku wyjściowego;