23 Lip 2009

Dodanie do daty akutalnej godziny

echo date('H:i:s', strtotime('now')) . ' ';
echo date('Y-m-d', strtotime("+2 days")) . ' ' . date('H:i:s', strtotime('now')) . '';
$task_dateend = date('Y-m-d H:i:s', strtotime(date('Y-m-d', strtotime("+2 days")) . ' ' . date('H:i:s', strtotime('now'))));
echo $task_dateend;

Wynki:
2009-07-25 14:02:51

27 Maj 2008

ffmpeg – polecenie zamiany filmu formatu avi na flv

ffmpeg -i input.avi -s 350×250 -ar 44100 -ab 64 -r 25 -b 256 output.flv

– -i input.avi – scieżka i nazwa pliku źródłowego;
– -s 350×250 – rozmiar w pikselach pliku wyjściowego;
– -ar 44100 – częstotliwość próbkowania dźwięku pliku wyściowego;
– -ab 25 – bitrate dźwięku pliku wyściowego;
– -r 25 – ilość klatek na sekunde;
– -b 256 – bitrate video pliku wyściowego;
– output.flv – nazwa pliku wyjściowego;