18 lip 2018

Axios oraz php wysłanie formularza.

Za pomocą axios wysyłam formularz.
Najpierw zbieram dane z formularzy, ustawiam content-type i wysyłam postem - axios.post

let data = {
  'imie-i-nazwisko': document.getElementById('name').value,
  'data-wydarzenia': document.getElementById('date').value
};

let config = {
  headers: {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
  }
}
axios.post('mail.php', data, config)
  .then(response => {
    console.log(response);
  })
  .catch(error => {
    console.log(error);
  });

Następna rzecz okazała się dość problematyczna, a mianowicie sparsowanie jsona do zmiennej w php.
Całe clou to file_get_contents('php://input')

$_POST = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);

if($_POST) {
  $imie_i_nazwisko = trim($_POST['imie-i-nazwisko']);
  ...
}
10 mar 2018

Wysłanie formularza w React

Proste wysłanie formularza w React do tego axios czyli biblioteka oparta na obiektach HTTP dla przeglądarek i Node.js więcej można przeczytać tutaj - axios

import React, { Component } from 'react';
import axios from 'axios';

class UserForm extends Component {
  state = {
    imie: "",
    nazwisko: "",
    email: "",
  };

  onChange = (event) => {
    const state = this.state
    state[event.target.name] = event.target.value;
    this.setState(state);
  }

  onSubmit = (event) => {
    event.preventDefault();
    const { imie, nazwisko, email } = this.state;

    axios.post('/', { imie, nazwisko, email })
      .then((result) => {
        // a tuj coś robimy z danymi
      });
  }

  render() {
    const { imie, nazwisko, email } = this.state;
    return (
      <form onSubmit={this.onSubmit}>
        <input type="text" name="imie" value={imie} onChange={this.onChange} />
        <input type="text" name="nazwisko" value={nazwisko} onChange={this.onChange} />
        <input type="text" name="email" value={email} onChange={this.onChange} />
        <button type="submit">Wyślij</button>
      </form>
    );
  }
}

export default UserForm;