23 Maj 2016

Dodanie linku nad animacją flash

Animację flash należy umieścić w divie. Dodatkowo należy utworzyć div o pozycji absolutnej i rozmiarze animacji flash. W zdarzeniu onclick dla diva obsłużyć otwieranie linku w nowym oknie przeglądarki.

<div id="flashContent" style="position:relative">
  <div>
  <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
width="619" height="116" id="dziendziecka" align="middle">
     <param name="movie" value="/pliki/dziendziecka.swf" />
     <param name="quality" value="high" />
     <param name="bgcolor" value="#ffffff" />
     <param name="play" value="true" />
     <param name="loop" value="true" />
     <param name="wmode" value="window" />
     <param name="scale" value="showall" />
     <param name="menu" value="true" />
     <param name="devicefont" value="false" />
     <param name="salign" value="" />
     <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
     <!--[if !IE]>-->
     <object type="application/x-shockwave-flash" data="/pliki/dziendziecka.swf"
width="619" height="116">
      <param name="movie" value="/pliki/dziendziecka.swf" />
      ....
      <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
     <!--<![endif]-->
      <a href="http://www.adobe.com/go/getflash">
        <img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/
get_flash_player.gif"

alt="Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player" />
      </a>
     <!--[if !IE]>-->
     </object>
     <!--<![endif]-->
  </object>
  </div>
  <div style="position:absolute;background:transparent;width:619px;height:116px;
left:0;top:0;cursor:pointer" onclick="window.open('/pliki/dziendziecka.pdf','_blank')">

  </div>
</div>
9 Lip 2010

Ustawienie kolejności warstw za pomocą z-index

<html>
<head>
  <style>
    .rel {
      height: 20px;
      position: relative;
      background: #CCFFFF;
    }

    .dymek {
      left: 10px;
      position: absolute;
      background: #FFFFCC;
      font: normal 12px Arial, Verdana, Tahoma, Helvetica, sans-serif;
      padding: 5px;
      border: #CCCCCC 1px solid;
      width: 150px;
    }

    #rd1 {
      z-index: 13;
    }

    #rd2 {
      z-index: 12;
    }

    #rd3 {
      z-index: 11;
    }

    #rd4 {
      z-index: 10;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <div id="rd1" class="rel">
    <div id="d1" class="dymek">Polska, Warszawa, Lublin, Siedliszcze</div>
  </div>
  <div id="rd2" class="rel">
    <div id="d2" class="dymek">Polska, Warszawa, Lublin, Siedliszcze</div>
  </div>
  <div id="rd3" class="rel">
    <div id="d3" class="dymek">Polska, Warszawa, Lublin, Siedliszcze</div>
  </div>
  <div id="rd4" class="rel">
    <div id="d4" class="dymek">Polska, Warszawa, Lublin, Siedliszcze</div>
  </div>
</body>

</html>
23 Mar 2009

Style, przesuwanie do prawej, relative, ablosute

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN”>
<HTML>
 <HEAD>
  <TITLE> Cena do prawej </TITLE>
 </HEAD>

 <BODY>
  <style>

.cn4 {
    width: 300px;
    position: relative;
    margin: 0;
    padding: 0;
}

.cn4 span {
    right: 0;
    position: absolute;

}

</style>
<p class=”cn4″>cena: <span>100000 zł</span></p>
<p class=”cn4″><span>100000 zł</span></p>
 </BODY>
</HTML>

20 Sty 2009

Dodanie markera nad statyczna mapa w stylach

<style type=”text/css”><!–

#map_sm {
    position: relative;
    z-index: 1;
}

.zuz {
    position: absolute;
    background:url(
http://labs.google.com/ridefinder/images/mm_20_red.png) 50% 50% no-repeat;
    z-index: 2;
    width: 273px;
    height: 136px;
}

 // –></style>

<BODY>
<div class=”map”>
    <div id=”map_sm” style=”width:273px;height:136px;cursor:pointer;”><div class=”zuz”> </div><img src=”
http://maps.google.com/staticmap?center=52.50428771972656,13.31639289855957&zoom=14&&size=273×136&key=…”></div>
</div>
</body>