6 lis 2013

Wykorzystanie sesji do przechowywania zapytań sql

Php:
Zapamiętanie zapytania w sesji, przekazanego z formularza metodą POST

session_start();
$add_sql=true;
$sql=$_POST['sql'];
$data_sql=$_SESSION['data_sql'];
for($i=0,$c=count($data_sql);$i<$c;$i++) {
if($sql==$data_sql[$i]) {
$add_sql=false;
break;
}
}
if($add_sql && $sql)
$_SESSION['data_sql'][]=$_POST['sql'];
session_write_close();

Html:
Wygenerowanie html strony

<select style="width:900" id="select_sql">
<?
$data_sql=$_SESSION['data_sql'];
for($i=0,$c=count($data_sql);$i<$c;$i++) {
echo '<option>'.$data_sql[$i].'</option>';
}
?>
</select>