21 cze 2009

Odtworzenie systemu Ghostem

dla XP:
1. odpalić startowa dyskietkę Win98
2. na partycji D: (dla WIn 98 C:) odnaleźć katalog Ghost
3. odpalić ghost75
4. wybrać opcję ładowania partycji z pliku zrzutu
5. wskazać partycję NTFSową
6. wystartować odtwarzanie partycji