28 lip 2008

Prosty sposób na katakanę w sql

insert into slo_pl(id, slowo) select id,slowo from slo where slowo like '%ź%'
insert into slo_pl(id, slowo) select id,slowo from slo where slowo like '%ż%'
insert into slo_pl(id, slowo) select id,slowo from slo where slowo like '%ą%'
insert into slo_pl(id, slowo) select id,slowo from slo where slowo like '%ł%'
insert into slo_pl(id, slowo) select id,slowo from slo where slowo like '%ś%'
insert into slo_pl(id, slowo) select id,slowo from slo where slowo like '%ń%'
insert into slo_pl(id, slowo) select id,slowo from slo where slowo like '%ć%'
insert into slo_pl(id, slowo) select id,slowo from slo where slowo like '%ó%'
insert into slo_pl(id, slowo) select id,slowo from slo where slowo like '%ą%'
insert into slo_pl(id, slowo) select id,slowo from slo where slowo like '%ę%'

update slo_pl set slowo=replace(slowo,'ź','z')
update slo_pl set slowo=replace(slowo,'ż','z')
update slo_pl set slowo=replace(slowo,'ą','a')
update slo_pl set slowo=replace(slowo,'ł','l')
update slo_pl set slowo=replace(slowo,'ś','s')
update slo_pl set slowo=replace(slowo,'ń','n')
update slo_pl set slowo=replace(slowo,'ć','c')
update slo_pl set slowo=replace(slowo,'ó','o')
update slo_pl set slowo=replace(slowo,'ę','e')