26 maj 2008

Zapytanie o procedure zdefinowana na serwerze


select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[tmp_procedura_lista]')

select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[tmp_procedura_lista]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1