26 maj 2008

Zapytanie o listę procedur zdefinowanych na serwerze

select * from dbo.sysobjects where OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1