14 Lip 2008

String or binary data would be truncated


String or binary data would be truncated

Komunikat pokazuje się najcześciej w momencie uruchamiania sqla kopiujacego dane miedzy tabelami, których długości pól nvarchar sa nie rónej długości


insert into reklama_symbol (id_reklama, symbol)
select id_reklama, kod_reklamy
from slownik_reklama

np.


symbol nvarchar(12) 
kod_reklama nvarchar(50)